GL Mode, Neheim / Architektur: KEGGENHOFF | PARTNER Architekten, Arnsberg